Senfineco 9997 Dung Dịch Vệ Sinh Kim Phun, Buồng Đốt, Bình Xăng [Mã Cao Cấp]

320.000 

Phụ gia làm sạch cặn chì và bẩn kết tủa trong bình xăng. Làm sạch cặn carbon tịch tụ trong supap, buồng đốt, bugi, kim phun. Làm sạch mạnh mẽ ngay cả trong trường hợp xe bị giật, rung lắc do kim phun nghẽn nặng.

senfineco logo