Senfineco 9921 Dung Dịch Truyền Qua Cổ Hút Vệ Sinh Hệ Thống Nạp , Buồng Đốt, Piston, Động Cơ Xăng

850.000 

Senfineco 9921 là phương pháp toàn diện và tối ưu để vệ sinh hệ thống nạp – xả, hệ thống nhiên liệu bao gồm buồng đốt, xu-páp, đỉnh piston,…

senfineco logo