Senfineco 9985 Dung Dịch Vệ Sinh Kim Phun, Buồng Đốt, Bình Dầu

190.000 

Phụ gia vệ sinh hiệu quả cao cho các hệ thống phun dầu bị bẩn. Sản phẩm làm sạch cặn chì tích tụ trong bình dầu, bơm dầu và kim phun. Khôi phục hiệu suất và sức mạnh nguyên bản cho động cơ. Giúp tiết kiệm nhiên liệu, xóa các lỗi báo về dư lượng nhiên liệu.

senfineco logo