Senfineco 9916 Dung Dịch Vệ Sinh Kim Phun, Buồng Đốt, Bình Dầu [Mã Cao Cấp]

419.000 

Phụ gia làm sạch cặn chì, cặn bẩn kế tủa trong bình nhiên liệu diesel, vệ sinh cặn carbon trong hệ thống supap, buồng đốt. Làm sạch trong cả trường hợp kim phun bị nghẽn nặng và có hiệu quả ngay lập tức. Giữ cho hệ thống EGR và DPF ít bị cặn hơn. Trung hòa và khử nước trong bình nhiên liệu.

Bảo vệ hệ thống nhiên liệu, bơm, kim phun, buồng đốt khỏi bị ăn mòn và ngăn ngừa quá trình tịch tụ cặn. Tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cải thiện công suất của động cơ.

senfineco logo